Atlas Copco (PF009-2015-054)

  • Grote werkgever, industriële productieomgeving
  • Mobiscan laten maken door PMP Antwerpen in 2010
  • Pionier in de fietsleasing via brutoloonruil
  • Winnaar van de Business Mobility Award 2016

Fietsen: de werkgever investeerde in de uitbreiding en verbetering van de fietsenstallingen (beveiligde stallingen met zowel stuur- als wielbeugels waardoor fietsen niet beschadigd raken) en in oplaadpunten voor elektrische fietsen (voor arbeiders in de kleedruimten, voor bedienden op kantoor). Atlas Copco koos voor een budgetneutrale vorm van fietsleasing. Concreet kunnen alle medewerkers een deel van hun brutoloon inruilen voor  een leasefiets. Zij kiezen zelf hun fiets uit het volledige gamma. Op jaarbasis engageren de medewerkers met een leasefiets zich om op jaarbasis minstens 20% van hun woon-werkverplaatsingen met de fiets doen. Na 36 maanden worden zij eigenaar van de fiets. Het fietsleaseplan, gelanceerd in april 2016, heeft intussen al 440medewerkers (= 17,5%) kunnen overtuigen om in te stappen en de aanvragen blijven wekelijks binnenlopen. De werkgever heeft de tikklokken en het loonsysteem gedeeltelijk aangepast om een goede opvolging en efficiënte administratie mogelijk te maken. De opvolging van het fietsgebruik toont een stijging in het fietsgebruik tussen woon- en werkplaats. Atlas Copco Airpower nv geeft ook nog een duidelijk signaal naar de medewerkers toe. De werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, kunnen eveneens instappen in het fietsleasingverhaal maar krijgen geen fietsvergoeding uitbetaald. Het bedrijf is een absoluut voorbeeldbedrijf op vlak van fietsleasing. 

Carpoolen: Carpoolers krijgen  voorbehouden carpoolparkings vlakbij de ingangen van het gebouw. Hiervoor heeft het management zijn voorbehouden parkeerplaatsen afgestaan. Een duidelijk sterk symbolisch signaal! Het aantal carpoolers is inmiddels gestegen van 21 naar 34 teams. Het fietsleaseplan en carpoolbeleid werden uitgewerkt door een groep van geëngageerde medewerkers (fietsers, syndicale afvaardiging) en gastsprekers  binnen een structurele mobiliteitswerkgroep. Zij kwamen gedurende 2 jaar om de 2 weken samen om de maatregelen te ontwikkelen.