PZ Onze-Lieve-Vrouw, Brugge (PF010-2017-127)

Project van 4 jaar ingediend door 3 verbonden instellingen

 • Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) Onze-Lieve-Vrouw
 • Psychotherapeutisch Centrum (PTC) Rustenburg
 • Centrum voor Psychische Revalidatie (CPR) Inghelburch

Gelegen in Brugge (PZ ligt aan de achterzijde van het station, dus interessante locatie)

Kencijfers

 • Aantal werknemers bij de start van het project (nulmeting): 664, na 3 jaar 660.
 • Aantal ‘autosolisten’ bij de start: 341 (51%)
 • Aantal autosolisten na 3 jaar: 293 (45%)
 • Aantal fietsers bij de start: 193 (29%)
 • Aantal fietsers na 3 jaar: 273 (41%)
 • Opmerking: treingebruik is gedaald!

Projectmaatregelen:

 • Reeds voor het project in 2017 startte werden reeds een aantal maatregelen genomen, zowel infrastructurele als financiële. Er was dus reeds een goede vertrekbasis aanwezig: dikwijls een pluspunt om een succesvol project te realiseren!
 • Het project werd tijdens de looptijd inhoudelijk enkele malen bijgestuurd (met akkoord van de Vlaamse Overheid) maar subsidiebedrag blijft sowieso ongewijzigd.
 • Aanleg fietsinfrastructuur: fietsdoorsteek op het domein van het PZ, aansluitend op de fietstunnel onder het station van Brugge, aanleg van overdekte fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen, kleedkamers en douches.
 • Fietslease: gerealiseerd via brutoloonruil, dus niet subsidieerbaar. Voordeel: systeem is niet afhankelijk van subsidiering, dus geen risico dat dit stilvalt na afloop van het project. Werknemers kunnen na afloop van het project hun fiets aan restwaarde overnemen.
 • Wel aankoop van een aantal ‘testfietsen’ (om werknemers te laten proeven van de mogelijkheden van de elektrische fiets) en een aantal plooifietsen voor het voor- en natraject van/naar station Brugge.
 • Aankoop van fietsuitrusting (kledij e.d.)
 • Fietsvergoeding: niet subsidieerbaar
 • Onkosten voor communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven (max. 10% van de kosten voor andere maatregelen), o.a. folder fietslease
 • Projectcoördinatiekosten (max. 10% van de kosten voor andere maatregelen)

Mooi project gebaseerd op een bestaande en solide mobiliteitspolitiek van de instelling. Omschakeling naar de fiets is een noodzaak omdat het aantal parkeerplaatsen voor auto’s op de site niet kan uitgebreid worden, ook al gelet op de parkeerpolitiek van de stad Brugge. De subsidie wordt op een verstandige manier aangewend zodat de modale verschuiving ook na afloop van het project in 2021 gegarandeerd lijkt.