LVA_1542201_2.jpg

Het pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

Opgelet!
De vorige Pendelfondsoproep werd op 1 juni 2022 afgesloten.

 

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen en dit zonder een of meerdere collega's mee te nemen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer moet stijgen.

Hoppingpunt

Om die doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Nieuwe oproep

Voor de nieuwe oproep richt het Pendelfonds zich specifiek op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. Bij deze oproep worden bedrijven die een project uitwerken met focus op de last mile (plooifietsen, steps, innovatie vormen van woon-werkverkeer, … ) aangemoedigd om een dossier in te dienen. Er zal bij deze oproep ook extra aandacht zijn voor bedrijfsoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven gelegen op bedrijventerreinen. Ook de kleine en middelgrote bedrijven worden extra aangemoedigd om een project in te dienen bij deze oproep.

Ingediende projecten die vallen onder de scope van de oproep zullen een hogere score krijgen en maken dus meer kans op subsidiëring.

Bedrijven en overheden die in aanmerking komen, hebben tot 1 juni 2022 de tijd om een dossiernummer aan te vragen. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de aard en de duur van het project en bedraagt maximaal de helft van de kosten.

Regelgeving