LVA_1542201_2.jpg

Het pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

Op 18 september werd de 14de Pendelfondsoproep gelanceerd. Bedrijven en overheden kunnen een dossier indienen via deze website.

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen en dit zonder een of meerdere collega's mee te nemen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer moet stijgen.

Hoppingpunt

Om die doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Nieuwe oproep

Op 18 september werd de 14de oproep van het Pendelfonds opengezet. Bedrijven en overheden kunnen zich aanmelden om een dossier in te dienen. Met het Pendelfonds geeft de Vlaamse overheid subsidies aan initiatieven die het woon-werkverkeer duurzamer maken. De 14de oproep is gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren, én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren.

Bedrijven en organisaties die een project willen indienen, kunnen van 18 september tot 18 oktober een dossiernummer aanvragen. Daarna hebben ze tot 18 januari tijd om de subsidieaanvraag te vervolledigen. Hoe meer een ingediend project valt onder de focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe meer kans op subsidiëring.

Regelgeving