Hoe de subsidie aanvragen?

Op 18 september wordt de 14de Pendelfondsoproep gelanceerd. Bedrijven en overheden kunnen dan een dossier indienen via deze website.

De subsidie aanvragen gebeurt in een aantal stappen:

 1. Vraag een dossiernummer aan vanaf 18 september 2023. Dat kan ten laatste tot 18 oktober 2023 om 23:59u.

  Na het indienen van uw aanvraag krijgt u meteen een e-mail waarin u uw gebruikersnaam en wachtwoord terugvindt en twee documenten als bijlage:
  • Excel-sjabloon voor uw werknemersgegevens
  • Charter in verband met de verwerking van persoonsgegevens
 2. Log in met uw verkregen gebruikersnaam en wachtwoord. Vul voor elke vestiging van de indiener en eventuele mede-indiener(s) de gevraagde gegevens in tegen 30 oktober 2023.
 3. Vul de bijlagen in die u via mail heeft ontvangen voor elke vestiging waarvoor u subsidies aanvraagt.
  Vul het Excel-sjabloon met uw werknemersgegevens in en verklaar u akkoord met het charter in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze subsidieaanvraag.
  Bezorg daarna beide documenten per e-mail aan uw PMP tegen 30 oktober 2023.

  Dient u een gezamenlijk projectvoorstel in met meerdere werkgevers, hou er dan rekening mee dat iedere werkgever een ondertekend charter en voor elke vestiging waarvoor subsidie wordt aangevraagd een ingevuld Excel-document moet bezorgen aan uw Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP). De gegevens van uw PMP vindt u op de pagina 'Ondersteuning'.

  Op basis van deze (Excel-)gegevens wordt het potentieel aan maximaal aantal werknemers berekend waarvoor u subsidie mag aanvragen. Dat is het aantal werknemers dat kan overstappen op een duurzaam vervoermiddel. U ontvangt een e-mail zodra de potentieelberekening klaar is.
 4. Bespreek de inhoud van het project en de concrete subsidieaanvraag op een sociaal overleg.
  Het project dient gedragen te zijn binnen uw bedrijf of onderneming door de werkgevers én werknemers. Als bewijs daarvan voegt u een verslag toe van het sociaal overleg waarop het project en de concrete subsidieaanvraag is besproken.
 5. Vul het indieningsformulier in via uw inlogzone (onder 'inloggen').
  Wanneer u klaar bent, kunt u dit indieningsformulier voor advies voorleggen aan uw Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP).
 6. Dien uw dossier officieel in, ten laatste op 18 januari 2024 om 23:59 stipt.
  Laad uw ingevuld en ondertekend aanvraagformulier én uw bewijs van sociaal overleg op via uw inlogzone op pendelfonds.be.

  De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van het Departement MOW.

 

Een dossiernummer aanvragen