Wie kan subsidie aanvragen?

Duurzame mobiliteitDe volgende instanties kunnen projectaanvragen indienen :

  • bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties)
  • lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner (in dit geval moet het grootste deel van de subsidies naar de private partner gaan)

De indieners moeten :

  • samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen;
  • vestigingen hebben die gelegen zijn in Vlaanderen. Enkel deze vestigingen komen in aanmerking voor subsidies.