Resultaten 14e oproep Pendelfonds bekend
3,3 miljoen euro voor duurzaam woon-werkverkeer

45 organisaties krijgen via het Pendelfonds financiële ondersteuning voor hun investeringen in duurzaam woon-werkverkeer. De Vlaamse Regering trekt daarvoor 3,3 miljoen euro uit. Met het Pendelfonds geeft de Vlaamse overheid een financiële ondersteuning aan initiatieven die verplaatsingen van en naar het werk willen verduurzamen. Het is al de 14de keer dat er een oproep werd gelanceerd.

Op 18 september 2024 werd de 14de oproep van het Pendelfonds opengezet. Die richtte zich specifiek op bedrijven die op een bedrijventerrein liggen die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren en the laste mile faciliteren, om de afstand tussen de werkplek en nabijgelegen stations, tram- of bushaltes of Hoppinpunten te overbruggen.

“Heel wat fietssnelwegen liggen in de buurt van bedrijven(terreinen) en bieden unieke kansen om de fiets voor het woon-werkverkeer in te schakelen. Zo gebeuren 22% van de verplaatsingen naar het werk al met de fiets, en door de stijgende populariteit van de elektrische fiets is de gemiddelde afstand die we met de fiets afleggen om naar het werk te gaan ook gestegen naar 8 km. In de afgelopen jaren hebben we in een snel tempo fietssnelwegen aangelegd, hiervoor heb ik 450 miljoen euro uitgetrokken, dit schept ook verschillende mogelijkheden voor bedrijven om hun werknemers actiever naar het werk te krijgen”, vertelt de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Welke organisaties krijgen een subsidie?

Van de 45 goedgekeurde dossiers werden 3 dossiers (6,67%) ingediend door openbare instellingen, 18 dossiers (40%) door privébedrijven en 24 dossiers (53,33%) door organisaties die behoren tot de social-profitsector. 15 goedgekeurde dossiers (33,33%) werden ingediend door KMO’s en 3 goedgekeurde dossiers (6,67%) zijn bedrijfsoverschrijdend.

Organisaties werden aangezet om een project in te dienen waarin bedrijfsoverschrijdend wordt samengewerkt (met minstens drie bedrijven samen) én die vertrekken vanuit een totaalbenadering (en zo een pakket aan maatregelen aanbieden die elkaar versterken en een logisch, samenhangend geheel vormen). Voorbeelden van zo’n projecten zijn het realiseren van nieuwe infrastructuur die fietsverplaatsingen of carpooling faciliteert, de aankoop of leasing van (plooi)fietsen, het gebruik van auto- en fietsdeelsystemen, fietsvergoedingen.

Massale interesse

134 organisaties dienden een dossier voor deze oproep. 123 daarvan kregen een positief advies. Van de ingediende dossiers krijgen uiteindelijk 45 dossiers een subsidie via het Pendelfonds, goed voor een totaal budget van €3.369.291 miljoen.

Er werd een rangorde opgestelde, omdat het totale bedrag van de aangevraagde subsidies hoger lag dan het totale subsidiebedrag dat voor de oproep werd voorzien. De projecten die het meest voldeden aan de focus van de oproep, kregen een hogere score. Dat leidde uiteindelijk tot 45 goedgekeurde dossiers.

De Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de nieuwe mobiliteitsvisie Hoppin zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en toegankelijker vervoer.  Het Pendelfonds geeft organisaties een duwtje in de rug die hier ook actief op inzetten. Ik ben dan ook erg blij met de grote interesse voor het Pendelfonds. Daaruit blijkt dat er in Vlaanderen heel veel organisaties initiatief tonen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken.”

Het bedrag per subsidiedossier bedroeg maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indiende. Dit maximumbedrag verhoogde naargelang het subsidiedossier door twee of meer bedrijven werd ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Goedgekeurde dossiers

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die een subsidie zullen ontvangen.

Bedrijfsnaam

Provincie

Mediahuis NV

Antwerpen

Nike ELC

Antwerpen

AZ Sint Maarten

Antwerpen

UPC Duffel

Antwerpen

Centrum voor Medische Analyse

Antwerpen

Emmaüs vzw Jeugdzorg Emmaüs

Antwerpen

Vzw Stijn - De Witte Mol

Antwerpen

Wit gele kruis van antwerpen

Antwerpen

Antea Belgium nv

Antwerpen

NEKTARI VZW

Antwerpen

Helan onafhankelijk ziekenfonds

Antwerpen

Jessa Ziekenhuis Campus Salvator

Limburg

Ziekenhuis Oost-Limburg

Limburg

FrieslandCampina Lummen

Limburg

Aluzon

Limburg

Practimed BV

Limburg

Stellar NV

Limburg

vzw IN-Z

Limburg

de Biehal vzw

Limburg

Blijdorp

Oost-Vlaanderen

Levensvreugde Verblijven vzw

Oost-Vlaanderen

AZ Maria Middelares

Oost-Vlaanderen

Steenbakkerij Vande Moortel

Oost-Vlaanderen

Diabetesliga Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

vzw Woonzorg Samen Ouder

Oost-Vlaanderen

VITAZ

Oost-Vlaanderen

Puratos NV

Vlaams-Brabant

AZ Diest

Vlaams-Brabant

EcoWerf

Vlaams-Brabant

az West

West-Vlaanderen

Zilvervogel vzw

West-Vlaanderen

Lithobeton

West-Vlaanderen

Handsaeme Machinery

West-Vlaanderen

Sportievak vzw

West-Vlaanderen

Scholengroep Sint-Rembert vzw

West-Vlaanderen

De Patio vzw

West-Vlaanderen

Mulder Natural Foods NV

West-Vlaanderen

Picanol

West-Vlaanderen

Westlandia

West-Vlaanderen

InterWest

West-Vlaanderen

DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt

West-Vlaanderen

St. Jozefskliniek

West-Vlaanderen

ECS Corporate NV

West-Vlaanderen

Transics International BV

West-Vlaanderen

Woonmaatschappij Ons Onderdak bv

West-Vlaanderen

Focus van de maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de soort maatregelen die gesubsidieerd worden en het bedrag dat wordt toegekend per maatregel.

Maatregelen

Totaalbedrag

1.     Infrastructurele ingrepen die functionele (elektrisch aangedreven) fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren.

€ 1.639.558

2.     De aankoop en leasing van (elektrisch aangedreven) bedrijfsfietsen.

€ 748.707

3.     Het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen.

€  27.925

4.     Vergoedingen voor het gebruik van openbaar vervoer.

€  154

5.     Kosten voor het onderhoud van (elektrisch aangedreven) fietsen.

€  300.090

6.     Fietsvergoedingen.

€  57.507

7.     De aankoop van uitrusting voor fietsers.

€  246.978

8.     Communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven.

€ 146.597

9.     Projectcoördinatiekosten

€ 201.775

10.  Innovatieve maatregel

€ 0