Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?

Op 18 september werd de 14de Pendelfondsoproep gelanceerd. Bedrijven en overheden kunnen een dossier indienen via deze website.

LVA_1584922.jpgVoor de 14de Pendelfondsoproep kunnen projecten worden ingediend voor de volgende maatregelen:

 1. infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of carpooling faciliteren;

 2. de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen en elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen,;

 3. het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen;

 4. vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer;

 5. kosten voor fietsonderhoud en de kosten voor het onderhoud van elektrisch aangedreven fietsen;

 6. fietsvergoedingen;

 7. onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven;

 8. de aankoop van uitrusting voor fietsers en voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen;

 9. projectcoördinatiekosten;

 10. vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken. Het omvat maatregelen die verschillend zijn van de maatregelen, vermeld in artikel 10, eerste lid, 1° tot en met 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds. Innovatieve vormen van woon-werk verkeer zijn nieuwe instrumenten en maatregelen die in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het lanceren van de 14e oproep van het Pendelfonds werden geïntroduceerd in Vlaanderen met het oog op een duurzame organisatie van het woon-werk verkeer.

Wat is de strategische focus van de nieuwe oproep?

De strategische focus van de nieuwe Pendelfondsoproep is gericht op de volgende aspecten:

 • het stimuleren van het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen;
 • de last mile naar bedrijven vanuit een Hoppinpunt, openbaar vervoerhalte of station;
 • bedrijven gelegen op een bedrijventerrein en die met minstens 3 bedrijven samen worden ingediend;
 • een totaalbenadering, dit is een logisch samenhangend en elkaar versterkend geheel van maatregelen uit de lijst.