Voor welke projecten kunt u de subsidie krijgen?

Opgelet!
Een subsidie kan enkel aangevraagd worden vanaf het ogenblik dat de minister een oproep heeft gelanceerd. Momenteel is er geen oproep lopende en kunnen er dus geen subsidieaanvragen worden ingediend.

LVA_1584922.jpgPer projectoproep bepaalt de minister welke van de volgende maatregelen voor subsidie in aanmerking komen en onder welke eventueel aanvullende voorwaarden subsidies kunnen worden verleend:

  • 1° infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen, verplaatsingen met een voortbewegingstoestel of carpooling faciliteren
  • 2° de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen, elektrisch aangedreven bedrijfsfietsen en bedrijfsvoortbewegingstoestellen en elektrisch aangedreven bedrijfsvoortbewegingstoestellen
  • 3° het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen
  • 4° vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer
  • 5° kosten voor fietsonderhoud en de kosten voor het onderhoud van elektrisch aangedreven fietsen en voortbewegingstoestellen
  • 6° fietsvergoedingen
  • 7° onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven
  • 8° de aankoop van uitrusting voor fietsers, voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen en voor gebruikers van elektrische en niet-elektrische voortbewegingstoestellen
  • 9° projectcoördinatiekosten
  • 10° vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken.

De minister bepaalt ook of er voor bepaalde maatregelen een maximaal subsidiebedrag geldt.