Vorige oproep:

Opgelet!
De vorige Pendelfondsoproep werd op 1 juni 2022 afgesloten.

 

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?

LVA_1584922.jpgVoor de nieuwe Pendelfondsoproep kunnen projecten worden ingediend voor de volgende maatregelen:

 • 1° infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen, verplaatsingen met elektrisch aangedreven fietsen of verplaatsingen met een voortbewegingstoestel faciliteren, uitgezonderd overdekte en nietoverdekte fietsenstallingen;
 • 2° de aankoop en leasing van elektrische en niet-elektrische plooifietsen, bedrijfsvoortbewegingstoestellen en elektrisch aangedreven bedrijfsvoortbewegingstoestellen;
 • 3° het gebruik van fietsdeelsystemen;
 • 4° kosten voor het onderhoud van elektrische en niet-elektrische plooifietsen en elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellen;
 • 5° de aankoop van uitrusting voor fietsers, voor gebruikers van elektrisch aangedreven fietsen en voor gebruikers van elektrische en niet-elektrische voortbewegingstoestellen;
 • 6° projectcoördinatiekosten;
 • 7° vergoedingen om innovatieve vormen van woon-werkverkeer te organiseren en te gebruiken. Het omvat maatregelen die verschillend zijn van de maatregelen, vermeld in artikel 10, eerste lid, 1° tot en met 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds.

Wat is de strategische focus van de nieuwe oproep?

De strategische focus van de nieuwe Pendelfondsoproep is gericht op de volgende aspecten:

 • 1° fietsmaatregelen;
 • 2° innovatie-, laboratorium- en voorbeeldfunctie;
 • 3° samenwerking en bedrijfsoverschrijdende werking;
 • 4° bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer bepaald in combinatie met openbaar personenvervoer;
 • 5° duurzaamheid en verkeersveiligheid;
 • 6° bedrijven en handelszaken met minder dan 250 werknemers.