Aanvraag van een dossiernummer

De hoofdindiener is de instantie die de subsidie in ontvangst neemt (en doorstort naar één of meerdere mede-indieners) en die de coördinatie van het project op zich neemt. De hoofdindiener is verantwoordelijk voor de goede projectuitvoering en de goede besteding van de subsidie.

U kan dit later in de aanvraag nog wijzigen.

Hoofdindiener