Aanvraag van een dossiernummer

De hoofdindiener is de instantie die de subsidie in ontvangst neemt (en doorstort naar één of meerdere mede-indieners) en die de coördinatie van het project op zich neemt. De hoofdindiener is verantwoordelijk voor de goede projectuitvoering en de goede besteding van de subsidie.

Geef aan of de hoofdindiener voor de hoofdvestiging subsidie wil aanvragen en of de hoofdindiener nog vestigingen wil toevoegen waarvoor men ook subsidie wil aanvragen.

Hoofdindiener

Andere vestigingen
Waarvoor subsidie wordt aangevraagd