IMOG, Nerva en Stad Harelbeke

Kunt u als organisatie een fiets-, carpool en openbaarvervoermindset creëren als uw medewerkers liever de auto naar het werk nemen? Ja. 4 jaar geleden bundelden IMOG, Nerva en Stad Harelbeke de krachten en namen ze met het Pendelfonds concrete maatregelen om (elektrisch) fietsen, carpoolen en openbaar vervoer te stimuleren. Met resultaat, want op 4 jaar tijd nemen 50 werknemers extra de fiets.

Projectmaatregelen

IMOG_uxr7jj.png
© IMOG

Fietsverkeer

Meedingen met uw team om ‘De Gouden Fiets’ te winnen, dit klinkt meer een reglement van een grote wielerwedstrijd, maar neen: de afgelopen 4 jaar werd in de week van de mobiliteit een wedstrijd gehouden tussen IMOG, Nerva en de Stad Harelbeke waarbij de winnaar voor één jaar trotse eigenaar was van de wisselbeker, ‘De Gouden Fiets’. Met als slogan ‘Wij zijn antilopen’ kwamen volgende acties aan bod om de meeste fietskilometers te verzamelen, de mooiste ‘fietsfie’ (selfie op de fiets), het meeste kilometers met een duurzaam vervoersmiddel en ‘De Dulle Fietser’, waar je als fietser fietsgadgets kon winnen, stonden op het programma.

Naast sensibilisatiecampagnes zetten de 3 organisaties in op de volgende maatregelen:

  • Groepskorting fietsen: in samenwerking met lokale handelaars kochten de werknemers van IMOG, Nerva en Stad Harelbeke hun fiets met korting bij een zelfgekozen winkel in de buurt. Kwam een werknemer van IMOG gedurende 4 jaar minstens 80% van de tijd met de fiets? Dan kreeg die bij een lokale handelaar een extra korting en kon die ook fietskledij of een helm krijgen via een verdiensysteem, waardoor het woon-werkverkeer veiliger kon verlopen.
  • Pechverhelping: reden werknemers minstens 5 keer per maand met de fiets naar het werk? Dan stond pechverhelping voor hen paraat. Ze konden ook de reservefietsen en een fietspomp op perslucht van de organisatie gebruiken.
  • Fietsvergoeding: al sinds het eerste projectjaar genieten werknemers van IMOG van een fietsvergoeding per gereden kilometer.
  • Fietsenstallingen: meer fietsers betekent ook meer vraag naar bergplaatsen voor (elektrische) fietsen. Nerva installeerde een nieuwe fietsenstalling, bij IMOG in Moen werd ze groter gemaakt én uitgerust met een camera, en Stad Harelbeke beveiligde haar fietsenstalling met een toegangscode.
  • Fietsinfrastructuur: bij IMOG kwam er een doorgang naar het jaagpad langs de Leie voor fietsende werknemers.
  • Omkleedruimte en douches: het stadsbestuur van Harelbeke investeerde buiten de subsidie van het Pendelfonds ook in omkleedruimtes en douches voor fietsers.

Carpooling en openbaar vervoer

Kozen werknemers niet voor de fiets? Dan zetten IMOG, Nerva en Stad Harelbeke in op carpooling en openbaar vervoer:

  • Terugbetaling treinabonnement: IMOG betaalde 90% van het treinabonnement terug, en Stad Harelbeke ging tijdens het eerste projectjaar voor een volledige terugbetaling.
  • Collectief vervoer: een zelfgemaakte carpoolinfobrochure maakte werknemers warm voor carpoolen, en bracht hen uiteindelijk samen in een ontmoetingsmoment. Tijdens die sessie matchten de organisaties geïnteresseerde carpoolers met een soortgelijk traject.
  • Introductie sensibilisatiecampagnes: tijdens de Week van de Mobiliteit en Car Free Day werden naast fietsers, ook carpoolers, voetgangers en reizigers van het openbaar vervoer beloond met prijzen.

Dien ook een dossier in

Vandaag kiezen 50 extra werknemers voor de fiets

De campagnes van IMOG, Nerva en Stad Harelbeke wierpen hun vruchten af: op 4 jaar tijd kwamen er 50 fietsers, 5 wandelaars en 8 treinreizigers bij. Ondertussen vonden ook 9 werknemers elkaar in carpoolen. Het aantal werknemers dat alleen in de wagen naar het werk rijdt (‘autosolisten’) bleef stabiel vanwege een stijging in het aantal werknemers (van 423 naar 492).

Wist u dat ...

Twee of meer organisaties die samen een subsidiedossier indienen een hogere subsidie kunnen ontvangen voor hun subsidiedossier dan wanneer slechts 1 organisatie een subsidiedossier indient? Door een dossier met 3 organisaties in te dienen, verhoogde afvalintercommunale IMOG als hoofdindiener het maximumbedrag van de subsidie van het totale dossier van 200.000 euro naar 300.000 euro.